Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 38
affærdige, give Svar eller Besked. - Sollicitanter, Ansøgere. - kiæle for, forkæle.