Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 40
Landgilde, aarlig Ydelse til Ejeren af Fæstejord.