Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 50
tillige, paa én Gang. - aarelade, Midlet brugtes mod Sindsoprør.