Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 51
Fritalenhed, Diogenes' Ideal var Frimodighed i Tale.