Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 56
geleydet, ledsaget. - beneficere, begave, gøre vel imod.