Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 58
Optime - Pessime, lat. udmærket - elendigt. - Thesis, Paastand. - Febricitanter, Feberpatienter.