Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 65
12 pro Cento. Den tilladte Rentefod var 5 %.