Holberg, Ludvig Uddrag fra PLUTUS

S. 69
Præludium, Forspil. - incurable, ulægelig. - Vellyst, Vellevned. - var distingveret, havde udmærket sig.