Holberg, Ludvig Uddrag fra HUUS-SPØGELSE

EPHRAIM.

Konte ik nur den Herren selbs i Tale kriegen, denn mit den Slyngel Henrik will ik nit haben at bestillen.