Holberg, Ludvig Uddrag fra REPUBLIQVEN

HENRICH.

Ja vist. Nu vil jeg hente No. 4. Henrich ud og ind.

Her er et nyt Forslag, som er uden Tvivl af en meget lærd Mand.