Holberg, Ludvig Uddrag fra REPUBLIQVEN

HENRICH.

Jeg? ney, om nogen har reene Hænder, saa er det Henrich. Men banker det ikke paa Dørren? Jeg maa see hvo det er.

Løber, og kommer ind igien.