Holberg, Ludvig Uddrag fra REPUBLIQVEN

HENRICH.

Holdt din politiske Mund, eller du faaer saa mange Hugg, som dit Liv kand taale.

Henrich hænger ham om Halsen begge Bylter paa Ryggen.