Holberg, Ludvig Uddrag fra REPUBLIQVEN

PERNILLE.

Giv ham nu et got Bagslag, Henrich! til Afskeed, for alle de Forslag, som han har givet os.

Henrich sætter ham Foden for Ryggen.