Holberg, Ludvig Uddrag fra REPUBLIQVEN

PERNILLE.

Du est en troe og ærlig Tiener.

Til Republiqven. Hverken jeg eller Henrich drister os til at beede for Gaards-Karlen; thi en Tiener bør have reene Hænder. Er det ikke sandt, Henrich?