Holberg, Ludvig Uddrag fra DET LYKKELIGE SKIBBRUD

HENRICH.

Giør dig ingen Umage, du faaer kun en lang Næse. Jeg kand forsikre dig, at intet uden Døden skiller mig fra Henrich, og at du i Ævighed ikke faaer ham.