Holberg, Ludvig Uddrag fra PERNILLES KORTE FRØIKENSTAND

LEANDER.

Ach Himmel! hvad seer jeg? det er jo min Tiener Henrich. Henrich!