Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

Da Skuepladsen i Lille Grønnegade aabnedes, den 23. September 1722, med Molières Komedie Gnieren, indledtes Forestillingen med en Prolog, som var skrevet af Frederik Rostgaard og blev fremsagt af Komediens Muse: