Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

Litteratur.Eiler Nystrøm. Den danske Komedies Oprindelse, 1918. - Anne E. Jensen. Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770, 1968.