Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

SCHUMACHER.

Henrich! Hvad skal vi spille i næste Uge?