Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Banqverotte.