Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Det er endelig ikke fuldkommen en Comoe- die ; thi den er noget Tragoedisk i Enden.