Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

En Hoved-Rulle.