Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Der ere 3 eller 4 Authores, som haver haft den Godhed, at forstrække os nogle Vahre i denne forbigangne Vinter.