Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

SCHUMACHER.

Nu forstaaer jeg nok hvad du meener. Men har du saa slette Tanker om Comoedien?