Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Ja vist; thi jeg hører --- Men der seer jeg Mademoiselle Sophie komme i sorte Klæder; hvad mon det vil sige?