Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

SCHUMACHER.

Hvorfor gaaer I saa sort, Mademoiselle?