Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Aa Himmel! Er den gode Kone død? Jeg tænkte det nok; thi hun har seet forbandet ilde ud i denne Vinter.