Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

SCHUMACHER.

Ja dette, at hun gispede saa tit, har aldrig staaet mig an. Men giorde hun intet Testamente, førend hun døde?