Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Hvad! skal jeg, som altiid haver haft de store Ruller, ikke have meer end han?