Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

SCHUMACHER.

Hvilke forbandede Indbildinger! mon jeg ikke haver saa store Ruller som du?