Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Du rnaa have Fanden! Jeg protesterer mod Testamentet.