Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

SCHUMACHER.

Du er vel undskyldt, en Grønskolding som du.