Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Hør! kløer din Ryg, saa ---