Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

SCHUMACHER.

Hør! kløer dine Kiæver, lille Monsieur, saa - - -