Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

MADEMOISELLE HIORT.

Ey, værer dog stille, og lader mig tale ud! Saasnart Testamentet var giort, aabnede vi Gassen, og fandt ---