Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Hillemænd! saa er det best, at vi ophæver Processen.