Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Jeg har ikkun ageret Tiener, men du Herre. Jeg veed, Tieneren betaler ikke saa meget som Herren.