Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Jeg gaaer min Troe fra Arv og Gield. Men der seer jeg en Bedemand komme.