Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Det ønske vi ikke, Hr. Bedemand! men jeg kand troe, at det er saa Bedemands Stiil.