Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Hans Tienere, Hr. Bedemand!