Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HAMMER.

Saa ere de da saa god at lade sig indfinde?