Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HAMMER.

Efter Behag, I gode Venner.