Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Kommer der ellers andre?