Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Ja jeg veed nok, hvor udi det Slægtskab bestaaer.