Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HAMMER.

Serviteur, deres Tienere! adiøs.

Han giør 3 Reverencer, og de svarer ham.