Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Ey, der er jo langt til Klokken er halvgaaen Syv.