Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Vi sætter jo ogsaa paa vores Placater, at Begyndelsen skal skee præcise Klokken 5, men har vi holdet det nogen Tiid?