Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

MADEMOISELLE HIORT.

Men hvad skal jeg nu tage mig fore, efterdi Comoedien er til Ende?