Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Dersom I har nogen Capital, vil jeg raade jer til at leve af jer Rente, men saasom maaskee I har ingen, kommer I til at tiene.