Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Det er min Troe sandt. Jeg har ikke tordt lade mig engang barbere, siden vi spillede den Comoedie om Mester Geert.